מועדון דיור מוגן 55+, רמלה

מועדון דיור מוגן 55+, רמלה

שד' בן גוריון 12
מיקוד: 
72505
טלפון: 
08-9245191
שעות פעילות המשרד: 
בימים ב'ד'ה' בשעות 8:00-12:00 בימים א'ג' בשעות 16:00-19:00
זמן מתן שרות: 
בימים א-ה בשעות 9:00-12:00,16:00-19:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
גוף ציבורי
פרזות
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
בית כנסת
גינה/חצר
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
מספרה/מניקור בתשלום נוסף
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1986
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)