מועדון גשר, קרית-ים

מועדון גשר, קרית-ים

שד' משה שרת
מיקוד: 
29083
טלפון: 
04-8759477 ,04-8750678
שעות פעילות המשרד: 
ימי ו' 08:00-11:00 ימים א'-ה' 16:00-19:30,08:00-12:30
זמן מתן שרות: 
ימי ג' 16:00-18:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
התארגנות עצמית
פיקוח: 
אין פיקוח
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
גינה/חצר
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חונכים/ מתנדבים
טיולים בתשלום נוסף
מועדון
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1968
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי גרמנית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים