מועדון גמלאים גיורא, הוד-השרון

מועדון גמלאים גיורא, הוד-השרון

רח'החייל 8, שכונת גיורא
מיקוד: 
45224
טלפון: 
09-7404029-במועדון,09-7441284 -ברווחה
פקס: 
09-7983268
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ד בשעות 8:00-12:00
זמן מתן שרות: 
ימים א-ד 08:00-12:00 לנשים

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ארוחות בתשלום נוסף למקבלי השירות בלבד
ביקורי בית/מעקב
גינה/חצר
הסעות למקבלי השירות בתשלום נוסף
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חונכים/ מתנדבים
טיולים
טיפול סוציאלי
מועדון
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
50
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1983
שפות: 
דוברי עברית
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מדריכים חברתיים
מזכירות ואדמיניסטרציה
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים