מועדון גימלאים, מתנ''ס יד התשעה

מועדון גימלאים, מתנ''ס יד התשעה

רח' רביבים 14
מיקוד: 
46100
טלפון: 
09-9581947
פקס: 
09-9580881
שעות פעילות המשרד: 
ימים א'-ו' 13:00-08:00,א'-ה' 20:00-16:00
זמן מתן שרות: 
ימים א', ב',ד' 12:00-08:00 יום ה' 20:30-16:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
חברות (חברה ציבורית)
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
גינה/חצר
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיפול סוציאלי
מועדון
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
120
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1981
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים
רכז הדרכה/תרבות(שלא צוין אחרת בכ''א)