מועדון גימלאים דב הוז, נתניה

מועדון גימלאים דב הוז, נתניה

דב הוז 3, שיכון מזרחי
מיקוד: 
42473
טלפון: 
09-8334830
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל שעות פעילות
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 8:30-13:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מתנ''ס
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
טיפול סוציאלי
נופש/קייטנה למקבלי השירות
פעילות חברתית/פנאי
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
בעיות בתחבורה ציבורית
וותק השירות: 
1993
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי הונגרית
דוברי עברית
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
רכז הדרכה/תרבות(שלא צוין אחרת בכ''א)