מועדון גימלאים אקדמיים, ירושלים

מועדון גימלאים אקדמיים, ירושלים

רח' הפלמח 53, המשוריינים 3
מיקוד: 
91000
טלפון: 
02-5619326
שעות פעילות המשרד: 
ב' ו-ה'15:00-18:30
זמן מתן שרות: 
ב', ה' 15:00-19:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
רשות מקומית, אגף/מחלקה לחינוך
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מיועד לחבר רשום (קופ''ח/אגודה/ארגון)
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
חוות דעת מקצועית
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי ספרדית/לדינו/פורטוגזית
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים