מועדון גימלאי רמת גן (עירייה), רמת גן

מועדון גימלאי רמת גן (עירייה), רמת גן

רח' ביאליק 57
מיקוד: 
52100
טלפון: 
03-6735928
שעות פעילות המשרד: 
במחלקה ימים א'-ה' 14:30-07:30 ימים ב'-ד' 17:00-16:00
זמן מתן שרות: 
א', ג', ה' 09:00-11:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
התארגנות עצמית
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים בתשלום נוסף
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
120
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
באמצעות השירות לזקן
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1975
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים
מתנדבים