מועדון גימלאי משטרה, רמת-גן

מועדון גימלאי משטרה, רמת-גן

מאיר בעל הנס 14
מיקוד: 
52364
טלפון: 
052-8529536
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
ג' 16:00-20:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
טיפול סוציאלי
פעילות חברתית/פנאי
שמירה על קשר טלפוני עם המשפחה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אזור רישום

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מתנדבים
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים