מועדון גיל הזהב, ראשון-לציון

מועדון גיל הזהב, ראשון-לציון

רח' נחמה 17, בית כנסת ''אברהם אבינו''
מיקוד: 
7530738
טלפון: 
03-9660441,
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל שעות פעילות
זמן מתן שרות: 
א-ה 08:00-12:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
100
אנשים בחדר: 
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1980
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מורים/ות מקצועיים
רכז הדרכה/תרבות(שלא צוין אחרת בכ''א)