מועדון גיל הזהב, גן-יבנה

מועדון גיל הזהב, גן-יבנה

במתנ''ס
מיקוד: 
70800
טלפון: 
08-8571503
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה בשעות 8:30-12:30
זמן מתן שרות: 
בימים א-ה בשעות 8:30-12:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מתנ''ס
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
בית כנסת
גינה/חצר
הסעות למקבלי השירות בלבד
התעמלות
חוגים
טיולים
מספרה/מניקור בתשלום נוסף
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
100
אנשים בחדר: 
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
100
מין: 
זכר
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות השירות לזקן
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1986
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי גרמנית
דוברי עברית
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מתנדבים
עובדים סוציאליים