מועדון גיל הזהב, בית-אל

מועדון גיל הזהב, בית-אל

ד.נ. מזרח בינימין
מיקוד: 
90631
טלפון: 
02-9975172,9973411 (בבית-9709021)
פקס: 
02-9973411
זמן מתן שרות: 
בימי א',ד' בשעות 16:00-18:00 בימי ג' 09:00-12:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
הסעות למקבלי השירות בלבד
התעמלות
חוגים
פעילות חברתית/פנאי
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
50
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1991
שפות: 
דוברי אנגלית
דוברי הודית
דוברי עברית
דוברי פרסית/בוכרית/תורכית/כורדית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים