מועדון גיל הזהב רמות, ערב , באר-שבע

מועדון גיל הזהב רמות, ערב , באר-שבע

רח' גלעד קרוק 21, רמות
מיקוד: 
84836
טלפון: 
08-6489818, 052-5707790
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 16:00-19:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמידר
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
חוגים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
60
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
וותק השירות: 
1996
שפות: 
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)