מועדון גיל הזהב לעולים במתנ''ס, שדרות

מועדון גיל הזהב לעולים במתנ''ס, שדרות

רח' הדקל, ת.ד 300
מיקוד: 
87010
טלפון: 
08-6899223
פקס: 
08-6897491
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה 8:00-16:00
זמן מתן שרות: 
ב' ה' 17:00-19:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מתנ''ס
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
טיולים
מועדון
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1991
שפות: 
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
מסורתי
צוות מקצועי: 
רכז הדרכה/תרבות(שלא צוין אחרת בכ''א)