מועדון גולדה מועדון חברתי, אשקלון

מועדון גולדה מועדון חברתי, אשקלון

רח' עולי הגרדום 1114/8
מיקוד: 
78300
טלפון: 
08-6712027 מרי סויסה -08-6765720
זמן מתן שרות: 
ימי ב'ה'14:30-17:00;לעולי רוסיה/ארגנטינה, ימי א'ג' 14:30-17:00;לעולי עדות המזרח

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
טיפול סוציאלי
מעקב רפואי/מונע
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
נופש/קייטנה למקבלי השירות
סיוע חומרי-השאלת ציוד
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
50
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
50
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1993
שפות: 
דוברי מרוקאית
דוברי ספרדית/לדינו/פורטוגזית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים