מועדון בשעות הצהריים פיס קהילתי ,באר יעקב

מועדון בשעות הצהריים פיס קהילתי ,באר יעקב

רח' חזון איש 10
מיקוד: 
70300
טלפון: 
08-9246244
פקס: 
08-9246244
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה בשעות הבוקר
זמן מתן שרות: 
ב'-ד, ו' 07:45-14:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
גינה/חצר
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
מועדון
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
60
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1996
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי אמהרית
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)