מועדון במועצת הפועלים, כרמיאל

מועדון במועצת הפועלים, כרמיאל

קרית ההסתדרות, ת.ד 34
מיקוד: 
21923
טלפון: 
04-9987988
פקס: 
04-9987960
שעות פעילות המשרד: 
בימי ב' 7:30-16:00 בימי ד' 7:30-13:30 בימים א'ג'ה' שעות 7:30-13:30,16:00-19:00
זמן מתן שרות: 
ב' ד' 9:30-12:00, א'ג' 9:30-12:00,16:00-18:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
הסתדרות
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
התעמלות
חוגים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
200
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי