מועדון בית קשיש, מגאר/מרר

מועדון בית קשיש, מגאר/מרר

ת.ד. 3
מיקוד: 
14930
טלפון: 
04-6781386
פקס: 
04-6781038
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
א'-ה' ושבת 07:30-14:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חדר כביסה
טיולים
כיבוד קל
משחקייה
נופש למקבלי השירות בתשלום נוסף
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
150
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1986
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
דרוזי
צוות מקצועי: 
רכז הדרכה/תרבות(שלא צוין אחרת בכ''א)