מועדון בית סקנדינביה, באר-שבע

מועדון בית סקנדינביה, באר-שבע

רח' שפרינצק 11, שכונה ד'
מיקוד: 
84593
טלפון: 
08-6494977
שעות פעילות המשרד: 
א-ה 15:00-18:00
זמן מתן שרות: 
א-ה 15:00-18:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מטב
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
ביקורי בית/מעקב
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
מועדון
ספרייה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
60
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מתקבלים חולים סיעודיים
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1989
שפות: 
דוברי רוסית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
פסיכולוגים