מועדון בית הקשיש, מטולה

מועדון בית הקשיש, מטולה

רח' הראשונים
מיקוד: 
10292
טלפון: 
מתנ''ס 04-6950778/7, מועדון 04-6949804
פקס: 
04-6950779
שעות פעילות המשרד: 
ימים א'-ה' 09:00-12:00 ימי ב' 17:00-20:00
זמן מתן שרות: 
א',ג',ה' 12:00-09:00 ב',ד' 20:00-17:00 שבת 10:30-12:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מתנ''ס
פיקוח: 
הגורם המפעיל
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
גינה/חצר
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים בתשלום נוסף
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
70
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1980
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי אנגלית
דוברי הונגרית
דוברי עברית
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)