מועדון בית אלאחווה, טורעאן

מועדון בית אלאחווה, טורעאן

ת.ד. 49
מיקוד: 
16950
טלפון: 
(04-6518208;במועצה)
זמן מתן שרות: 
בכל הימים חוץ מששי בשעות 8:00-18:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
טיולים בתשלום נוסף
משחקייה
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
נופש למקבלי השירות בתשלום נוסף
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
120
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1993
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
מתנדבים
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)