מועדון בית אבי, לוד

מועדון בית אבי, לוד

במתנ''ס, רח' דיזרעאלי 13
מיקוד: 
71361
טלפון: 
08-9279071/2
פקס: 
08-9249349
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה בשעות 8:00-14:00
זמן מתן שרות: 
בימים א-ה בשעות 16:00-18:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
עמותה
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
התעמלות
חוגים
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
70
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות השירות לזקן
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1988
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)