מועדון בוקר לותיקים, ניר-גלים

מועדון בוקר לותיקים, ניר-גלים

מושב ניר גלים
מיקוד: 
79245
טלפון: 
08-8567221
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
יום ג' 09:00-12:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
התארגנות עצמית
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1990
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים