מועדון אלכרום, נצרת

מועדון אלכרום, נצרת

רח' 132
מיקוד: 
16452
טלפון: 
04-6462082 ,04-6576564
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
יום א' 08:00-13:00 בימים ב-שבת בשעות 13:00-20:00,9:00-13:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חונכים/ מתנדבים
טיולים
טיפול סוציאלי
מועדון
מעקב רפואי/מונע
סיוע חומרי (כספי/הספקת ציוד אישי, ביתי)
ספרייה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
40
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
וותק השירות: 
1998
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)