מועדון אלי כהן, (מועדון קשישים במרכז הקהילתי ע''ש אלי כהן), כפר סבא

מועדון אלי כהן, (מועדון קשישים במרכז הקהילתי ע''ש אלי כהן), כפר סבא

רח' ויצמן 189
מיקוד: 
44396
טלפון: 
09-7451957
פקס: 
09-7662195
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 8:00-12:00
זמן מתן שרות: 
א'-ג', ה' 07:30-13:00

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הסברה/סרטים
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיולים
מועדון
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
55
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1980
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
מורים/ות מקצועיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)