מועדון איזורי בית גיל אור, מ.א. יואב

מועדון איזורי בית גיל אור, מ.א. יואב

ד.נ. שיקמים
מיקוד: 
79835
טלפון: 
08-8500730/1
פקס: 
08-8582457
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-16:00
זמן מתן שרות: 
ב'-ד' 08:00-12:00, פעילות אחה''צ פעמיים בחודש

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
השכלה
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים בתשלום נוסף
כיבוד קל
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
100
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום דמי חבר
תשלום מסובסד
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1999
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכי/מורי חוגים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)