מועדון אידיש, רחובות

מועדון אידיש, רחובות

בית החמישה, רח' גולדברג 6
מיקוד: 
76283
טלפון: 
08-9313700, 08-9458931
שעות פעילות המשרד: 
בשעות הפעילות
זמן מתן שרות: 
יום א' 16:00-18:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
מסיבות
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1980
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)