מועדון אודם, אשדוד

מועדון אודם, אשדוד

איזור ג, סמטת מבצע ברק 10- 17/9
מיקוד: 
77374
טלפון: 
08-8561066
זמן מתן שרות: 
א-ה 08:30-12:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמיגור
רשות מקומית
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
ביקורי בית/מעקב
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיולים בתשלום נוסף
מספרה/מניקור בתשלום נוסף
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
פדיקור
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1970
שפות: 
דוברי עברית
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים