מועדון +60 , בית אבא חושי, חיפה

מועדון +60 , בית אבא חושי, חיפה

רח' אבא הלל סילבר 71
מיקוד: 
32694
טלפון: 
04-8227850 , 04-8229278
שעות פעילות המשרד: 
בשעות 8:00-14:00; משרד המרכז הקהילתי
זמן מתן שרות: 
א-ה 07:45-13:00 בימי ג' 17:30-20:00

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות בתשלום נוסף
חוגים
טיולים
מועדון
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
150
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
נגישות: 
מדרגות
וותק השירות: 
1976
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים