מועדון +50. קרית-ים

מועדון +50. קרית-ים

שד' משה שרת, ת.ד 560
מיקוד: 
29105
טלפון: 
04-8759477
שעות פעילות המשרד: 
מתנ''ס בימי ו'8:00-11:00 מתנ''ס א-ה 16:00-19:30,8:00-12:30
זמן מתן שרות: 
בימי ג' 19:30-22:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
התארגנות עצמית
פיקוח: 
אין פיקוח
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
גינה/חצר
חונכים/ מתנדבים
טיולים בתשלום נוסף
מועדון
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1961
שפות: 
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים