מועדון צבר, אלפי-מנשה

מועדון צבר, אלפי-מנשה

רח' כרכום 3
מיקוד: 
44851
טלפון: 
09-7925511 שלוחה 114
שעות פעילות המשרד: 
רווחה: ימים א',ב',ד',ה' 08:00-, 14:00, מתנ''ס א'-ה' 08:00-20:00
זמן מתן שרות: 
מועדון: ב'-ד' 09:00-12:00, ג' 16:00-20:00

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
מתנ''ס
רשות מקומית
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
גינה/חצר
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
50
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1985
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)