מועדון יסמין, לוד

מועדון יסמין, לוד

רח' בר כוכבא 2
מיקוד: 
7122302
טלפון: 
במחלקת הרווחה - 08-9145070
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
בימים א'ב בשעות 8:00-12:00 ה' 15:00-20:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
חוגים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
80
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
וותק השירות: 
1997
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי