מדור הקשיש, מירון

מדור הקשיש, מירון

מועצה אזורית מרום הגליל
מיקוד: 
13910
טלפון: 
04-6989381 ,04-6919858

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
שירותים ניתנים: 
הפעלת מועדון
הפעלת שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
טיולים
טיפול אישי (רחצה, סיעוד, וכדומה) מחוץ לשרות
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד מחוץ לשירות
טיפול שיניים מחוץ לשירות
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
שירותי עזרה ביתית בתשלום נוסף
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
570
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום עבור חלק מהשירותים
נגישות: 
לא רלוונטי
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
עובדים סוציאליים