למען-מרכז שרותים למשפחה, הרצליה

למען-מרכז שרותים למשפחה, הרצליה

בנין פאן-לון, רח' סוקולוב 78
מיקוד: 
46497
טלפון: 
09-9542880, 09-9543832
שעות פעילות המשרד: 
א' - ו' 09:00-17:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
ביטוח לאומי
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירות קריאת מצוקה
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
שירותים ניתנים: 
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
טיפול סוציאלי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
פיסיותראפיה בתשלום נוסף
קבוצות תמיכה לבני המשפחה
ריפוי בעיסוק בתשלום נוסף
שירות קריאת מצוקה לאנשים מהקהילה
שירותי השגחה
שירותי כביסה למקבלי השירות בלבד
שירותי נקיון הבית
שירותי עזרה ביתית
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
אלצהיימר
דור ביניים/ניצולי שואה
כל בעיה/נכות שהיא
מצב סופני
קשישים (ללא פירוט)
קשישים סיעודיים
קשישים תשושי נפש
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום חודשי
תשלום עבור חלק מהשירותים
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1982
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מורים/ות מקצועיים
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדים סוציאליים
רופא גריאטרי
רופא כללי/פנימי