לב אל לב ישראל, רעננה

לב אל לב ישראל, רעננה

אזור התעשיה, רחוב היצירה 12
מיקוד: 
43663
טלפון: 
09-7441777/8
פקס: 
09-7442772
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 1600-0800
זמן מתן שרות: 
הדרכה לפי תיאום

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
שדולה לקידום מודעות/ הסברה/ חקיקה
שירותים ניתנים: 
הסברה, ימי עיון
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
הסברה/פרסום חומר מקצועי
חינוך לבריאות
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
מחלות לב
מחלות לב ומערכת כלי הדם
מספר מקומות: 
100
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום עבור חלק מהשירותים
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1985
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
דיאטנית
יועץ משפטי/עורך דין
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מזכירות ואדמיניסטרציה
מתנדבים
פסיכולוגים
רופא אחר (ראה פירוט נוסף בקוד %7)