כמיטק בע''מ-מוצרי ספיגה וציוד רפואי חד פעמי, הוד-השרון

כמיטק בע''מ-מוצרי ספיגה וציוד רפואי חד פעמי, הוד-השרון

רח' הבנאי 6
מיקוד: 
47100
טלפון: 
09-7620000
פקס: 
09-7401301
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
יום ו' 08:00-13:00, ימים א'-ה' 08:00-17:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד ממשלתי
סוג שירות: 
שיווק ציוד מיוחד
שירותים ניתנים: 
מכירת ציוד מיוחד (רפואי/אופטי/אחר)
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1988
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)