כיתת המבוגרים, בית הספר המשותף, חוף כרמל

כיתת המבוגרים, בית הספר המשותף, חוף כרמל

קיבוץ מעגן מיכאל
מיקוד: 
37805
טלפון: 
04-6390122 04-6390123, 04-6394913
פקס: 
04-6398687
שעות פעילות המשרד: 
בית ספר ''חוף הכרמל'' מעגן מיכאל
זמן מתן שרות: 
לכל שנת לימוד יום אחר השעות הן, 7:30-13:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, אגף/מחלקה לחינוך
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
השכלה
שירותים ניתנים: 
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
טיולים
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
95
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1984
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים
מזכירות ואדמיניסטרציה