כולל חסידי עובדיה, מועדון גברים, מושב אחיעזר, מ.א. עמק לוד

כולל חסידי עובדיה, מועדון גברים, מושב אחיעזר, מ.א. עמק לוד

מושב אחיעזר 50
מיקוד: 
71905
טלפון: 
073-2230600
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
בימים א-ה 9:00-13:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אספקת ארוחות לבית
ארוחות למקבלי השירות בלבד
בית כנסת
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חונכים/ מתנדבים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
שירותי נקיון הבית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
30
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1978
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים
מטפלים/ות
מתנדבים
עובדים סוציאליים