ירדן לגיל הזהב, נהריה

ירדן לגיל הזהב, נהריה

רח' המיסדים 48, ת.ד 480
מיקוד: 
22100
טלפון: 
04-9922966
פקס: 
04-9927105
שעות פעילות המשרד: 
א'-ו' 16:00-08:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
משרד הרווחה, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
בית אבות
נופשון, RESPITE
שירותים ניתנים: 
בית כנסת
גינה/חצר
דיור זמני/נופשון (RESPITE SERVICES)
הסעות למקבלי השירות בלבד
הערכה תפקודית
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
טיפול מונע
טיפול סוציאלי
טיפול פסיכולוגי
טיפול רפואי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מועדון
מספרה/מניקור בתשלום נוסף
מרפאה
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
ספרייה
פיסיותראפיה בתשלום נוסף
ריפוי בעיסוק
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
57
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מותנה באבחון התאמה /באישור ועדת קבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1993
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
אחיות
מדריכים חברתיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מרפאים בעיסוק
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פודיאטריסט/כירופודיסט
צוות לילה (מס' אנשים שגרים/בתפקיד)
רופא כללי/פנימי