יד-שרה, באר-שבע

יד-שרה, באר-שבע

ע''י בי''ס רננות, רח' אבן גבירול 10
מיקוד: 
84452
טלפון: 
08-6482999
פקס: 
08-6483842
זמן מתן שרות: 
א'-ד' 09:00-18:00, ה', ו' 09:00-12:00, ה' 15:30-18:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
השאלת ציוד/מכשור ליחידים, (תיקון/אחזקה)
שירות הסעות
שירות קריאת מצוקה
שירותים ניתנים: 
הסעות לקשישים מהקהילה
מרכז מידע ממוחשב
נכונית - מכונית מיוחדת לנכים
סיוע חומרי-השאלת ציוד
שירות קריאת מצוקה לאנשים מהקהילה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
מוגבלות תפקודית
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1986
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים