יד אליעזר-ארוחות לשבת, ירושלים

יד אליעזר-ארוחות לשבת, ירושלים

רח' עזרת תורה 37
מיקוד: 
95320
טלפון: 
אסתר-02-5388082,גב'ויזל-02-5387701
שעות פעילות המשרד: 
24 שעות ביממה
זמן מתן שרות: 
לפי תיאום מראש, ארוחות לשבת בלבד

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
הגורם המפעיל
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
שירותים ניתנים: 
אספקת ארוחות לבית
ארוחות במקום לקשישים מהקהילה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות על רקע סוציואקונומי
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1986
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי עברית
איפיון דתי: 
חרדי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
מתנדבים
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)