יד אל יד, שירותי סיעוד, נתניה

יד אל יד, שירותי סיעוד, נתניה

רח' שטמפר 5
מיקוד: 
42402
טלפון: 
09-8826340
פקס: 
09-8826340
שעות פעילות המשרד: 
ו' 08:00-12:00, א' - ה' 08:00-16:30
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
משרד הרווחה, השירות לזקן
משרד הרווחה, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
סיוע ביתי (טיפול אישי/משק בית)
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
שירותים ניתנים: 
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
פיסיותראפיה
ריפוי בעיסוק
שירותי השגחה
שירותי עזרה ביתית
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים סיעודיים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות ביטוח לאומי
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות משרד הבריאות
באמצעות משרד הרווחה
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של הגורם המפעיל
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1989
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
מרפאים בעיסוק
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
קלינאי תקשורת