טיולי גיל עוז לחו''ל, מיוחד לגיל הזהב, בית-שאן

טיולי גיל עוז לחו''ל, מיוחד לגיל הזהב, בית-שאן

ד.נ. עמק בית שאן, עמותת גיל עוז
מיקוד: 
11710
טלפון: 
04-6584220, 04-6584211, 04-6587270
פקס: 
04-6584874
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה 8:00-20:00
זמן מתן שרות: 
הפעילות בתיאום מראש

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
שירותי פנאי
שירותים ניתנים: 
הסעות עם ליווי
טיולים
מעקב רפואי/מונע
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1995
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מדריכים
רופא כללי/פנימי