חברת סיעוד רנד בע''מ סניף ראשי, נצרת

חברת סיעוד רנד בע''מ סניף ראשי, נצרת

(רח' ראשי), ת.ד. 2289
מיקוד: 
16000
טלפון: 
04-6568570, 04-6586571
פקס: 
04-6466563
שעות פעילות המשרד: 
ב-שבת 7:30-16:00, 24, שעות ביממה
זמן מתן שרות: 
לפי תאום

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד הרווחה
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הסברה/פרסום חומר מקצועי
חונכים/ מתנדבים
טיולים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
שירותי כביסה למקבלי השירות בלבד
שירותי נקיון הבית
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים סיעודיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות ביטוח לאומי
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
באמצעות משרד הרווחה
מסמכים נילווים: 
התחייבות כספית
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1988
שפות: 
דוברי עברית
דוברי ערבית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
מתנדבים
עובדים סוציאליים