חברת סיעוד יתרב, נצרת

חברת סיעוד יתרב, נצרת

בנין חוסני פהום, רח' איכסל
מיקוד: 
16000
טלפון: 
04-6568695, חמודי 050-7706467
פקס: 
04-6468951
שעות פעילות המשרד: 
בימים ב-שבת בשעות 8:00-16:00
זמן מתן שרות: 
לפי תאום

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד הרווחה
קופת-חולים
רשות מקומית
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הסברה, ימי עיון
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
טיפול סוציאלי
מעקב רפואי/מונע
פיסיותראפיה
ריפוי בעיסוק
שירותי עזרה ביתית
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים סיעודיים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות ביטוח לאומי
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1992
שפות: 
דוברי עברית
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
אופטומטריסט
אחיות
מטפלים/ות
סומכות/ חונכים/ות/גרייה
עובדים סוציאליים