חברת סיעוד במרכז היום, קרית-גת

חברת סיעוד במרכז היום, קרית-גת

שד' העצמאות 68
מיקוד: 
82010
טלפון: 
08-6874590
פקס: 
08-6874511

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
ביקורי בית/מעקב
הסעות עם ליווי למקבלי השירות בלבד
התעמלות
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
מספרה/מניקור
פיסיותראפיה
פעילות חברתית/פנאי
קבוצות תמיכה לבני המשפחה
שירות קריאת מצוקה לאנשים מהקהילה
שירותי כביסה למקבלי השירות בלבד
שירותי עזרה ביתית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1988
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מדריכים
מטפלים/ות