ועדת קשישים, מתנ''ס רמת אליהו, ראשון לציון

ועדת קשישים, מתנ''ס רמת אליהו, ראשון לציון

רח' אבא סילבר 2
מיקוד: 
75623
טלפון: 
03-9615133/4
פקס: 
03-9615796
שעות פעילות המשרד: 
משרד המתנ''ס
זמן מתן שרות: 
נפגשים פעם בשבוע

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מתנ''ס
פיקוח: 
אין פיקוח
סוג שירות: 
קבוצה לעזרה עצמית-לא מונחית
שירותים ניתנים: 
הסברה/מרכז מידע/קו פתוח למידע
טיולים
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
0
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים