התאחדות יוצאי ברה''מ,מחוז הנגב

התאחדות יוצאי ברה''מ,מחוז הנגב

רח' הרצל 88
מיקוד: 
84221
טלפון: 
08-6770017, 08-6273342
פקס: 
08-6284614
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
ימי ה' 08:00-12:00 פעילות המועדונים

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
התארגנות עצמית
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
הפעלת מועדון
הפעלת מתנדבים לתמיכה הדדית/ייעוץ הדדי
הפעלת ספרייה
הפעלת פעילות חברתית/פנאי
טיפול סוציאלי
ייעוץ רפואי
סיוע חומרי (כספי/הספקת ציוד אישי, ביתי)
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1967
שפות: 
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים