הקתדרה העממית , מגידו

הקתדרה העממית , מגידו

מרכז טכנולוגי יד לבנים
מיקוד: 
19200
טלפון: 
04-9598502
פקס: 
04-9598400
זמן מתן שרות: 
משתנה

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד החינוך והתרבות
סוג שירות: 
השכלה
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים