העמותה למען ותיקי הגליל, מ.א. גליל תחתון

העמותה למען ותיקי הגליל, מ.א. גליל תחתון

מועצה אזורית גליל תחתון
מיקוד: 
15242
טלפון: 
04-6767757 , 04-6769783
פקס: 
04-6767757
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-15:00
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 08:00- 14:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
ארגונים וולונטאריים
העמותה למען הקשיש
שירותים ניתנים: 
אספקת ארוחות לבית
הסעות למקבלי השירות בלבד
טיולים
טיפול סוציאלי
טיפול רפואי
פיסיותראפיה
ריפוי בעיסוק
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
600
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1987
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדים סוציאליים