העמותה למען הקשיש, אור-עקיבא

העמותה למען הקשיש, אור-עקיבא

רח' הנביאים, ת.ד. 7293
מיקוד: 
30600
טלפון: 
04-6360776
פקס: 
04-6360776
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-18:00
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 08:00-18:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
אשל
משרד הרווחה
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
ארגונים וולונטאריים
העמותה למען הקשיש
הפעלת מתנדבים/יחידה להתנדבות
שירותים ניתנים: 
אספקת ארוחות לבית
הפעלת ארוחות
הפעלת מועדון
הפעלת מרכז יום לקשיש
הפעלת פעילות חברתית/פנאי
הפעלת שירותי כביסה
הפעלת תעסוקה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אישורי הכנסה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
תשלום עבור חלק מהשירותים
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1991
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)